Ask for quotation
SF 307A_FTP – Licencja na funkcję FTP/FTPS push/pull dla stacji SV 307A

SF 307A_FTP – Licencja na funkcję FTP/FTPS push/pull dla stacji SV 307A

FTP Direct to najnowsza funkcja w przyrządach pomiarowych SVANTEK, która integruje zarówno funkcje FTP push, jak i FTP pull. FTP Push umożliwia automatyczne przesyłanie plików danych bezpośrednio na serwer FTP klienta. Funkcja ta, umożliwia pełną kontrolę nad danymi, co ma kluczowe znaczenie w przypadku specjalnych wymagań dotyczących monitorowania hałasu i drgań w sektorach takich jak lotnictwo, wojsko i produkcja przemysłowa. FTP Pull natomiast, umożliwia przyrządom pomiarowym pobieranie plików z serwera FTP, takich jak ustawienia konfiguracyjne, które można bezpośrednio zastosować w procesie pomiarowym. Łącząc te możliwości, FTP Direct zapewnia wydajne i płynne zarządzanie danymi, ułatwiając zarówno zdalną aktualizację ustawień, jak i przesyłanie danych do kompleksowej analizy na serwer FTP klienta.

Zapytaj o

Cenę

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Wyrażam zgodę otrzymywanie od SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera i innych informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

  Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.

  Powiązane

  Produkty

  processing...