Ask for quotation

Kalibracja – Mierniki Dźwięku

O produkcie

Metoda pomiarowa zgodna z PN-EN 61672-3:2007 lub PN-EN 61672-3:2014.
Wyznaczamy:
• wartości poprawek uwzględniających odchylenie charakterystyki częstotliwościowej mikrofonu w polu swobodnym od przebiegu płaskiego
• błąd wskazania przy częstotliwości wzorcowania
• szumy własne miernika z mikrofonem
• szumy własne miernika z impedancją zastępczą
• częstotliwościową charakterystykę korekcyjną za pomocą sygnału akustycznego i elektrycznego
• stabilność długoterminową
• częstotliwościowe charakterystyki korekcyjne i czasowe przy 1kHz
• liniowość na zakresie odniesienia (ale też na innych zakresach zgodnie z życzeniem Klienta)
• liniowość z uwzględnieniem wpływu przełącznika zakresu poziomu
• odpowiedź na impuls tonowy
• szczytowy poziom dźwięku C
• poziom sygnalizacji przesterowania
• stabilność przy dużym poziomie sygnału.
Wzorcujemy również mierniki poziomu dźwięku innych producentów.

Zapytaj o ofertę na wzorcowanie!


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Wyrażam zgodę otrzymywanie od SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera i innych informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

  Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.

  Kalibracja – Mierniki Dźwięku
  processing...