Ask for quotation
SV 150 – Trójosiowy czujnik MEMS do pomiaru drgań miejscowych

SV 150 – Trójosiowy czujnik MEMS do pomiaru drgań miejscowych

SV 150 to trójosiowy czujnik (MEMS) do pomiaru drgań miejscowych na uchwycie narzędzia. Przetwornik drgań jest dedykowany do miernika drgań SV 106. SV 150 używa technologii MEMS, która zapewnia mniejsze zużycie energii i większą odporność na uszkodzenia mechaniczne niż przetworniki piezoelektryczne. Typowo, czujnik SV 150 jest montowany na uchwycie narzędzia blisko miejsca kontaktu narzędzia z dłonią. W zestawie są trzy obejmy do montażu na uchwytach.

Do pomiaru transmisji drgań z uchwytu na rękę, SV 150 może być użyty jednocześnie z drugim przetwornikiem montowanym bezpośrednio na ręce takim jak SV 105.

Zakres pomiarowy SV  150 to  2000 m/s2 PEAK w zakresie częstotliwości od 0 Hz to 1500 Hz (± 3 dB). Do kalibracji z użyciem kalibratora drgań, zalecane jest użycie adaptera SA 155.

Zapytaj

o ofertę

  lub podaj dane kontaktowe:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Wyrażam zgodę otrzymywanie od SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera i innych informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

  Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.

  Pobierz

  Pliki

  processing...