XXI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Higienistów Przemysłowych

22.09.2021 | Łodź, Polska

Tegoroczne sympozjum PTHP poświęcone będzie aktualnym problemom związanym z szeroko rozumianą profilaktyką negatywnych skutków zdrowotnych narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku pracy.

Do wygłoszenia referatów i przedyskutowania aktualnych problemów z zakresu higieny pracy zaproszeni zostali higieniści przemysłowi, pracownicy wyższych uczelni i instytutów naukowo‑badawczych, Państwowa Inspekcja Sanitarna i Inspekcja Pracy, pracownicy służb medycyny pracy, pracownicy laboratoriów środowiska pracy i działów BHP zakładów pracy, szpitali oraz wszystkie pozostałe osoby zainteresowane ww. problematyką. Wygłoszenie wiodących referatów powierzono specjalistom higieny i medycyny pracy.

 

 

 

Zobacz również:

AIHA CONNECT 2024

20.05.2024 | Columbus, OH, USA

Zobacz więcej

OSKA 2024

07.03.2024 | Kraków, Polska

Zobacz więcej
processing...