28 maja 2024

Aktualizacja Metody Pomiaru Hałasu

Od 22 maja 2025 roku producenci urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń będą zobowiązani do stosowania nowych procedur badawczych dotyczących pomiaru hałasu. Rozporządzenie Komisji (UE) 2024/1208 aktualizuje metody pomiaru hałasu, które należy stosować do ustalenia poziomów mocy akustycznej urządzeń takich jak kosiarki, piły łańcuchowe, sprężarki i koparki. Nowe procedury określają warunki pomiaru, takie jak środowisko badania, liczba i położenie mikrofonów, a także sposób obliczania poziomów mocy akustycznej. Więcej szczegółów można znaleźć w rozporządzeniu.
Mierniki klasy 1 Svantek, takie jak SV 971A oraz SVAN 979, są powszechnie stosowane do pomiarów mocy akustycznej urządzeń. Dzięki ich wysokiej precyzji i zgodności z najnowszymi standardami, są one idealnym narzędziem dla producentów chcących spełnić nowe wymagania dotyczące pomiaru hałasu.
Aktualizacja Metody Pomiaru Hałasu
processing...