Produkty

Pomiar zrozumiałości mowy STIPA

Procedura pomiaru zrozumiałości mowy STIPA zgodnie z normą IEC 60268-16:2011, jest obsługiwana przez aplikację mobilną oraz miernik poziomu dźwięku klasy 1 SVAN 979. Aplikacja wykorzystuje interfejs Bluetooth® do połączenia z urządzeniem SVAN 979. Wyniki pomiarów zrozumiałości mowy STIPA są prezentowane na wyświetlaczu miernika oraz na ekranie urządzenia mobilnego (smartfon, tablet).

Pomiar STIPA jest szeroko stosowany do oceny zrozumiałości mowy systemów DSO (Dźwiękowy system ostrzegawczy) i przydatności akustycznej pomieszczeń do komunikacji głosowej (sale wykładowe, audytoryjne, konferencyjne). Celem pomiaru jest ocena zrozumiłaości komuniktatów głosowych.

Technika pomiarów STIPA jest niezwykle prosta, sygnał testowy odtwarzany jest ze źródła sygnału STIPA lub głośników systemu DSO, podczas gdy miernik poziomu dźwięku SVAN 979 wykonuje pomiary oraz obliczenia paramterów STI, CSI. Aplikacja mobilna wspiera pomiary prowadząc nas krok po kroku przez pomiary, do raportu końcowego.

Zdjęcia

Video

STI measurement for Public Address Systems with SVAN979

Wyślij zapytanie

Napisz do nas jeśli masz pytania

Wyślij zapytanie

Wsparcie dla produktu

Dane techniczne, Instrukcje, Tutoriale

Created by Click House