Formularz kontaktowy

Przepisz kod: Przepisz kod Wyślij

Kontakt

SVANTEK Sp. z o.o.

Telefon:

Recepcja: (+48) 22 51 88 300
Sprzedaż i wsparcie: (+48) 22 51 88 325
Serwis: (+48) 22 51 88 341
Laboratorium wzorcujące: (+48) 22 51 88 360
Laboratorium badawcze: (+48) 22 51 88 337
Fax: (+48) 22 51 88 312
E-mail (ogólny) kontakt@svantek.com.pl  
E-mail (sprzedaż krajowa)

biuro@svantek.com.pl

Adres: ul. Strzygłowska 81
04-872 Warszawa

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.St Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 000192065
REGON 002175672
NIP 527-010-52-72

Kapitał zakładowy 100 000 zł

Created by Click House