Laboratorium

Laboratorium Wzorcujące

               
Działalność

Działające przy firmie SVANTEK Laboratorium Wzorcujące posiada akredytację POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI nr AP 146 w zakresie wzorcowania z dziedziny akustyki i drgań.

Możemy Państwu zaoferować następujące usługi w zakresie akredytacji:

z dziedziny akustyki:

  1. wzorcowanie mikrofonów pomiarowych zgodnie z normą PN-EN 61094-5 „Elektroakustyka - Mikrofony pomiarowe”,
  2. wzorcowanie kalibratorów akustycznych zgodnie z normą PN-EN 60942 „Elektroakustyka - Kalibratory akustyczne”,
  3. wzorcowanie mierników poziomu dźwięku zgodnie z normą PN-EN 61672-3 „Elektroakustyka - Mierniki poziomu dźwięku - Część 3: Badania okresowe”,
  4. wzorcowanie filtrów pasmowych zgodnie z normą PN-EN 61260 „Elektroakustyka - Filtry pasmowe o szerokości oktawy i części oktawy”,
  5. wzorcowanie Indywidualnych mierników ekspozycji na dźwięk zgodnie z normą PN-EN 61252 „Elektroakustyka - Wymagania dotyczące indywidualnych mierników ekspozycji na dźwięk”,

z dziedziny drgań:

  1. wzorcowanie mierników drgań działających na organizm człowieka (drgania miejscowe, ogólne) zgodnie z normą PN-EN ISO 8041 „Drgania mechaniczne działające na człowieka. Mierniki”,
  2. przetworniki drgań mechanicznych zgodnie z normą „ISO 16063-21”,
  3. kalibratory drgań mechanicznych,
  4. mierniki drgań maszyn.

Informację dotyczącą pełnego zakresu akredytacji mogą Państwo znaleźć na stronie PCA: link

Cele
Misją Laboratorium Wzorcującego SVANTEK jest świadczenie naszym klientom usług wzorcowania na najwyższym światowym poziomie, w krótkich terminach i konkurencyjnych cenach. Mamy bezpośredni kontakt z serwisem firmy. Gwarancją jakości i utrzymania wysokich standardów jest system zarządzania Laboratorium zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025.

 

Cele strategiczne Laboratorium Wzorcującego:
• zapewnienie wysokiego poziomu merytorycznego wszystkich wykonywanych wzorcowań przy zachowaniu spójności pomiarowej w ramach Międzynarodowego Układu Jednostek Miar SI,
• zapewnienie rzetelności, bezstronności i poufności w odniesieniu do świadczonych usług oraz do Klientów zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych,
• budowanie zaufania Klientów do jakości usług świadczonych przez Laboratorium, w celu uzyskania ich zadowolenia, m.in. poprzez terminową realizację wykonywanych wzorcowań,
• nieangażowanie się pracowników Laboratorium w jakąkolwiek działalność, która mogłaby zmniejszyć zaufanie do ich kompetencji, bezstronności i rzetelności,
• ciągłe doskonalenie systemu zarządzania i podnoszenie kompetencji pracowników Laboratorium.

 

Powyższe cele strategiczne Laboratorium realizuje poprzez:
• rozwój bazy technicznej oraz metod pomiarowych,
• wykonywanie wzorcowań zgodnie z ustalonymi metodami i wymaganiami klientów,
• uczestnictwo w badaniach biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne,
• dążenie do uzyskania satysfakcji zawodowej pracowników poprzez stałe monitorowanie ich kompetencji do wykonywanych powierzonych zadań oraz ich potrzeb w zakresie podnoszenia kwalifikacji i jednocześnie stwarzanie możliwości stałego podnoszenia tych kwalifikacji,
• zaangażowanie kierownictwa w ciągłe doskonalenie wdrożonego systemu zarządzania i zwiększanie jego skuteczności.
 

Kontakt
SVANTEK SP. Z O.O.
Laboratorium Wzorcujące

ul. Strzygłowska 81
04 - 872 Warszawa
Tel. (22) 51-88-361, (22) 51-88-360
Fax (22) 51-88-312
E-mail: calibration@svantek.com.pl

 

Masz pytania dotyczące kalibracji?

Created by Click House